వైకుంఠపాళి ఆడుకుంటూ..ఆ సమస్య కు చెక్ చెప

వైకుంఠపాళి అని ఇప్పుడు సంగతేమో కానీ ఒకప్పుడు మన తెలుగువారికి సుపరిచితమైన ఈ ఆట ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రకరకాల పేర్లతో ప్రచారంలో వుంది. ప్రక్కన చూపించిన బొమ్మ పెద్ద కాలండర్ సైజు లో అప

ఇంకా చదవండి